Raad beslist over een nieuw vergaderstelstel

Dinsdag 12 februari 2019

Op dinsdag 19 februari beslist de gemeenteraad van Eijsden-Margraten over een nieuw vergaderstelsel voor de raad. Als de raad het voorstel aanneemt, betekent dit dat inwoners nauwer betrokken worden bij de besluitvorming. Het model maakt intensiever contact met burgers en maatschappelijke instellingen mogelijk voordat de raad een beslissing neemt.

Drie fasen
Het voorgestelde vergaderstelstel kent drie fasen: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. In de beeldvormende vergadering verzamelt de raad zoveel mogelijk informatie. Burgers en maatschappelijke instellingen spreken hier in. In de oordeelsvormende vergadering voeren zij het debat en formuleren raadsleden een politiek standpunt. Tijdens de besluitvorming neemt de raad een beslissing. In de voorgestelde werkvorm verkent de raad het vraagstuk dus eerst grondig voordat zij oordeelt en er vervolgens over besluit.

Meer weten?
Meer informatie over de agendapunten voor de raadsvergadering van dinsdag 19 februari vindt u op onze vergaderkalender via www.eijsden-margraten.nl/bestuur/gemeenteraad/.