Jan Hombleu ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Maandag 27 mei 2019

Op zaterdag 25 mei 2019 ontving de heer Jan Hombleu uit Termaar een Koninklijke Onderscheiding van burgemeester Dieudonné Akkermans. De heer Hombleu werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. “Een gedreven vrijwilliger met liefde voor de medemens, sport én geloof”, aldus een trotse Burgemeester Dieudonné Akkermans.

Meer dan 30 jaar zet Jan Hombleu zich zeer actief in voor het verenigingsleven in Eijsden-Margraten. Op het gebied van cultuur houdt de heer Hombleu zich bezig met de instandhouding van tradities, hetgeen voor een klein dorp belangrijk is. Hij staat altijd klaar voor jong en oud, maar ook voor zieke en minder bedeelden in onze maatschappij. Bij het buurtschap Termaar heeft de heer Hombleu zijn sporen ruimschoots verdiend. Naast zijn rol als bestuurslid en voorzitter ondersteunt hij regelmatig de organisatie van diverse activiteiten, zoals de jaarlijks terugkerende rommelmarkt, processies, feestmiddagen, maar bezoekt ook zieken en hulpbehoevenden. Daarnaast zorgt hij dagelijks voor het onderhoud van de kapel in Termaar. Meer dan dertig jaar is de heer Hombleu actief bij voetbalclub RKVVM (Rooms Katholieke Voetbalvereniging Margraten). Hij heeft hier diverse functies bekleed, zoals bestuurslid, scheidsrechter, elftalbegeleider en kantinemedewerker. Hij is inmiddels een onmisbare kracht geworden bij voetbalclub.

Parochie en medemens
Bij de parochie H. Margarita Margraten is de heer Hombleu al geruime tijd een vaste vrijwilliger in de werkgroep van het parochiekerkhof. Zo draagt hij zorg voor het klein en groot onderhoud van het kerkhofcomplex en verricht hij diverse timmer- en schilderwerk.. Op maatschappelijk niveau is de heer Hombleu erg betrokken bij zorgcentrum Appelgaard in Margraten. Daar ondersteunt hij diverse activiteiten en uitstapjes voor senioren.


Foto (Ralph Sluysmans): burgemeester Dieudonné Akkermans en Jan Hombleu