Gemeenteraad stuurt brief naar minister Dekker

Woensdag 3 juli 2019

Op vrijdag 28 juni maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend dat het de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) ‘Het Keerpunt’ in Cadier en Keer per 1 januari 2020 wil sluiten. In reactie hierop roept de gemeenteraad van Eijsden-Margraten minister Sander Dekker op om hiervan af te zien.

In strijd met het regeerakkoord
In een brief aan de minister wijst de gemeenteraad minister Dekker op het regeerakkoord. “Daarin staat vermeld dat gevangenissen buiten de Randstad in principe ontzien moeten worden. De sluiting van de JJI in Cadier en Keer is in strijd met deze passage". Daarbij merkt de gemeenteraad op dat Het Keerpunt “een zeer goed functionerende JJI is waarin het aantal bedden (36) momenteel volledig bezet zijn.” Bovendien beschikt de JJI over gespecialiseerde Individuele Trajectafdelingen voor zeer zware gevallen.

Negatieve gevolgen werkgelegenheid
De sluiting in 2020 heeft volgens de gemeenteraad van Eijsden-Margraten ook negatieve gevolgen werkgelegenheid. “Voor de circa 100 medewerkers betekent de sluiting onzekerheid. Daarnaast kan de sluiting effect hebben op de werkgelegenheid bij jeugdorganisatie Via Icarus, waarmee Het Keerpunt organisatorisch verbonden is. Beiden vallen immers onder een stichting.” De gemeenteraad van Eijsden-Margraten hoopt dat de minister zijn plannen intrekt.