Begroting gemeente Eijsden-Margraten 2020-2023: Kwaliteit van leven

Maandag 14 oktober 2019

Aangeboden aan de gemeenteraad

In de gemeente Eijsden-Margraten is het leven, wonen en werken goed. Om die hoge kwaliteit van leven te behouden, richt het college zich het komende jaar in het bijzonder op het behouden van een aantrekkelijk en divers landschap, in zorgvuldige balans met het versterken van landbouw en de groei van slow-toerisme. Ook wordt er flink geïnvesteerd in onderhoud van wegen en riolering en de bouw van betaalbare en duurzame woningen. Daarnaast is er gerichte aandacht voor een gezonde lifestyle en een hecht gemeenschapsleven. Dit staat in de begroting 2020-2023, waarin alle inkomsten en uitgaven van de komende 4 jaar staan. De begroting biedt genoeg ruimte om de ambities van het college waar te maken, zonder extra verhoging van de onroerend zaak belasting.

Zorg voor landschap
In 2020 wil het college landschap, landbouw en plattelandseconomie nog meer met elkaar verbinden. Natuur en recreatie, maar ook ondernemerschap in de agrarische sector krijgen de ruimte om in goede balans zich verder duurzaam te ontwikkelen. Aandacht gaat uit naar het versterken van de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van het landschap en de lokale productie van fruit, groente en wijn. Dit alles gebeurt onder andere door projecten als “Buitengewoon Buitengebied” en ‘’Middenterras, van Bemelen tot Mesch‘’.

Een fijne leefomgeving
Circa 6,5 miljoen euro wordt geïnvesteerd in wegen, riolering en het groen in de gemeente. Zo blijft de openbare ruimte goed onderhouden en wil de gemeente bijdragen aan een fijne leefomgeving voor haar inwoners.

Een vitale en zorgzame samenleving
Eijsden-Margraten vindt het belangrijk dat haar inwoners zo goed mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. Hoewel discussies over zorg en welzijn in de samenleving de laatste tijd veel over geld gaan, mag dat voor dit college niet ten koste gaan van de aandacht voor goede ondersteuning van kwetsbare inwoners. Het aanbieden van toegankelijke en betaalbare voorzieningen blijft hierbij het uitgangspunt. Inwoners worden ondersteund om zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen in hun eigen leefomgeving met een goede kwaliteit van leven. Ze moeten deel kunnen nemen aan de samenleving en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. En niet alleen de kwetsbare inwoners staan centraal. Nieuw in de begroting is het stimuleren van bewegen en sporten voor jong en oud alsook het promoten van lokaal voedsel en tradities. Hiermee reageert de gemeente op behoeften van de gemeenschap om bewuster te eten en te consumeren en meer in verbondenheid met elkaar te leven, ‘Cittaslow’. Ze sluit hiermee bovendien aan bij de ambitie van de programmagroep Trendbreuk Gezondheid Zuid-Limburg, die zich inzet voor een gezonde generatie.

Verduurzamen
Alle gemeenten moeten de komende jaren een stevige bijdrage leveren aan de energietransitie. Eijsden-Margraten heeft daarbovenop zelf stevige klimaatambities. In 2020 ligt de focus van Eijsden-Margraten op het ontwikkelen van nieuw beleid: een duurzaamheidsagenda, de warmtevisie en de Regionale Energie Strategie. Bijzonder is de extra investering in zonnepanelen. Wegens grote belangstelling is het budget voor komende jaren verhoogd van 1,6 naar 15 miljoen euro. Inmiddels zijn in de gemeente Eijsden-Margraten ca. 6.500 zonnepanelen via dit gemeentelijk project door Volta Limburg geplaatst.

Wonen nu en in de toekomst
Het aantal inwoners groeit en woonbehoeften veranderen. Daarom zet de gemeente in op het bouwen van betaalbare en duurzame woningen voor met name starters, senioren en doorstromers in de dorpskernen. Komend jaar start bovendien een stimuleringsaanpak voor tijdelijk wonen. Deze aanpak is bedoeld voor het bieden van snelle oplossingen voor inwoners die met spoed een woning zoeken.

De begroting wordt op 5 en 7 november in de gemeenteraad besproken.

Voor meer informatie: Servicebureau - Communicatie,
gemeente Eijsden-Margraten communicatie@eijsden-margraten.nl
telefoon 14 043 of 043 458 8488