Gemeenteraadsvergaderingen op 21 oktober, 5 november én 7 november 2019

Maandag 14 oktober 2019

Op maandag 21 oktober om 19.00 uur heeft de gemeenteraad een beeldvormende vergadering in het Huis van de Burger in Margraten. Op dinsdag 5 november om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een oordeelsvormende vergadering. Deze wordt voortgezet op 7 november om 13.30 uur, direct gevolgd door een besluitvormende vergadering.

Op de agenda staan:
- Programmabegroting 2020-2023;
- Belastingverordeningen 2020.

U vindt hier de volledige agenda’s óf de app Ibabs. Als inwoner heeft u het recht om in te spreken tijdens de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen. De exacte regels over inspraak vindt u via deze link.