Gemeentelijke subsidie voor erfgoed

Maandag 4 november 2019

Bent u eigenaar van een rijksmonument, beeldbepalend pand of object? Dan kunt u in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidie. Ieder jaar is budget beschikbaar voor onderhoudswerkzaamheden.

Hoe werkt het?
Naast de landelijke Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) kunt u óók bij de gemeente terecht voor subsidie op onderhoudswerkzaamheden. Onze bijdrage kan oplopen tot 10% van de totale projectkosten.

Klein erfgoed en archeologie
Heeft u onderhoudsplannen voor klein erfgoed, zoals putten, kapellen en muren? Informeer dan bij de gemeente naar de subsidiemogelijkheden. In veel gevallen worden de materiaalkosten vergoed. De gemeente kan ook archeologische initiatieven subsidiëren. Zo kon vorig jaar in Bemelen door de lokale heemkundevereniging worden gezocht naar de restanten van kasteel Beusdael.
Voor meer informatie raadpleeg onze website onder subsidieverordening Cultureel Erfgoed Eijsden-Margraten.