Wie verdient een lintje?

Donderdag 14 mei 2020

Koningsdag is een officiële feestdag. Voor enkele landgenoten heel bijzonder, aangezien zij een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De uitreiking van een Koninklijke onderscheiding vormt overigens het ‘sluitstuk’ van een vrij lange procedure. Dit laatste betekent dat de procedure voor de toekenning van een Koninklijke onderscheiding op Koningsdag in 2021 snel van start gaat.

Verdiensten                                                                                                                                                                  
Om in aanmerking te komen voor een onderscheiding moet sprake zijn van vrijwillige verdiensten voor de gemeenschap. Dit kan in de directe omgeving zijn, maar ook bijvoorbeeld voor mensen of verenigingen van buiten de gemeente. De betrokkene moet een voorbeeldfunctie vervullen (dit wordt beoordeeld door het zogenaamde Kapittel voor de Civiele Orde). Voor de uitreiking bij gelegenheid van Koningsdag in 2021 moet de burgemeester de voordracht vóór 1 september 2020 indienen bij de commissaris van de Koning. Dit betekent dat de burgemeester uiterlijk 1 juli 2020 de voordrachten heeft ontvangen. Voordrachten die later worden ontvangen, kunnen niet meer tijdig worden behandeld. Iedereen kan iemand voordragen voor een onderscheiding.

Procedure                                                                                                                                                                     
De voordracht moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats van de voor te dragen persoon. Kijk voor meer informatie op: www.lintjes.nl. Wij vragen u vriendelijk om contact op te nemen met het bestuurssecretariaat, voordat u aan de slag gaat met de voorbereiding. Het voorstelformulier voor de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding kunt u hier vinden.  Er wordt eerst bekeken of de persoon in kwestie wel of niet decorabel is. Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via het telefoonnummer: 043 368 7023 of via email: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl.

Bijzondere gelegenheid
Wie iemand wil voordragen in verband met een jubileum of een andere bijzondere gelegenheid – buiten Koningsdag – dient er rekening mee te houden, dat de voordracht tenminste vijf maanden voor de datum van uitreiking ingediend moet zijn bij de burgemeester.