Aandacht voor de wilde bijen

Maandag 25 mei 2020

Het gaat niet goed met de wilde bijen in Nederland terwijl ze enorm belangrijk zijn voor diverse planten en dieren maar ook voor de voedselvoorziening van de mens. Gelukkig is er de laatste jaren wel steeds meer aandacht voor de wilde bijen.

Bijenwelzijn programma
We starten daarom met een heus bijenwelzijn programma binnen onze gemeente. Met dit programma geven we aandacht aan de wilde bijen in Eijsden-Margraten. Dat doen we niet alleen, alle hulp is welkom.

Bijenhotels
Als gemeente geven we het goede voorbeeld en hebben we bij het Huis van de Burger een groot bijenhotel op het grasveld geplaatst, welk we vervolgens bijvriendelijk gaan beheren. Naast dit grote bijenhotel plaatsen we ook in de 15 kernen een bijenhotel. Waar? Dat laten we graag aan de kernen zelf over. Heeft u suggesties of weet u de beste plek in uw kern, mail deze voor 15 juni naar Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (Stichting IKL) ikl@ikl-limburg.nl en wij plaatsen het voor u.

Doe-het-zelf bijenhotel
We zijn op dit moment allemaal meer aan huis gebonden. Zeker voor kinderen betekend dit minder avontuurlijke ontdekkingstochtjes en natuurlessen op school. Daarom bieden we als proef een aantal scholen een ‘doe-het-zelf bijenhotel’ voor thuis aan. Dit kunnen kinderen zelf in elkaar zetten en met de ouders in de tuin of op het balkon ophangen. ‘Zo creëren we een oase voor de wilde bij en een Buitengewoon schouwspel voor jong en oud (wilde bijen steken bijna nooit). Als dit goed ontvangen wordt gaan we dat volgend jaar ook op andere scholen doen’, aldus wethouder Jacobs, verantwoordelijk voor landschap, flora en fauna. Basisschool de Den in Mheer, Maurice Rose in Margraten en OBS Mesch hebben de primeur.

Helpt u ook mee?
Als inwoner kunt u of uw bedrijf ook lokale projecten en ideeën voor het ondersteunen van de wilde bijen aandragen; BIJen prijsvraag. Het beste idee wordt financieel beloond en mag zelfstandig worden uitgevoerd, mits reëel. Dus stuur uw idee, groot of klein naar ikl@ikl-limburg.nl voor 1 juli. Andere goede voorstellen schuiven we door naar volgend jaar.

Bijvriendelijk plantenpakket
U kunt nu ook al aan de slag in uw eigen voortuin. Tegen een zeer scherp tarief worden u verschillende bijvriendelijke plantenpakketten aan, samengesteld door IKL en lokale kwekers, voor een zo goed mogelijk resultaat: mooi en effectief. De regeling is vanaf 1 juni geopend en is te raadplegen via de website van IKL.

Naast nest en voortplantingsgelegenheid zetten we ook in op meer en betere voedingsbronnen voor de wilde bij. We verbeteren het bermbeheer met meer maatwerk en zijn gestart met een nieuw bloemrijk akkerrandenproject Limburg Bloeit Op. Zo zorgen en werken we samen aan een duurzaam Buitengewoon Bijenlandschap.