‘De krachten gebundeld voor een veilig en leefbaar Heuvelland’

Donderdag 4 juni 2020

De vijf Heuvellandgemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul gaan samenwerken op het gebied van veiligheid. De gemeenten vertaalden gezamen-lijke speerpunten in een integraal veiligheidsplan (IVP) voor het Heuvelland. Een unieke samen-werking in Nederland.

Drie thema’s centraal
Het IVP beschrijft de koers van de Heuvellandgemeenten op het beleidsterrein veiligheid in de periode 2020-2023. Het motto van dit beleid luidt: ‘De krachten gebundeld voor een veilig en leefbaar Heuvel-land’. In het IVP hebben drie strategische veiligheidsthema’s de hoogste prioriteit: (1) zorg en veilig-heid, (2) toerisme, recreatie en evenementen en (3) ondermijnende criminaliteit. Daarnaast zoeken de Heuvellandgemeenten samenwerking op vijf andere thema’s: (1) veilige en leefbare kernen, (2) jeugd en veiligheid, (3) woninginbraak en andere vermogenscriminaliteit, (4) drugsoverlast en (5) veiligheid rond uitgaan. In de aanpak van deze veiligheidsthema’s ligt de nadruk op integraal en informatie-gestuurd werken met het accent op preventie.

Meer slagkracht
Alle thema’s zijn gemeentegrensoverschrijdend. Hierin kunnen de vijf gemeenten elkaar versterken door samen te werken. De veiligheidsopgaven in het Heuvelland worden immers complexer en heb-ben veel overeenkomsten. Met een overkoepelende basisvisie en aansluiting op lokaal niveau kunnen de veiligheidsdiensten resultaatgerichter, efficiënter en met meer slagkracht handelen. In de zomer vertalen de gemeenten de strategische kaders uit het IVP naar een concrete invulling. Naar verwach-ting is deze invulling eind september 2020 bekend.