Karakteristieke Diepstraat nieuw leven ingeblazen

Maandag 13 juli 2020

Met trots presenteren wij u de vernieuwde Diepstraat in Eijsden. In zes maanden tijd renoveerde Strukton Civiel Zuid B.V. de bestrating, parkeervakken, rioolaansluitingen en de verlichting. De straat werd tevens voorzien van een eigentijdse zitplek en een watertappunt. Ook kwamen er fietsenstallingen in de buurt van de horeca en een oplaadpunt voor elektrische auto’s. Het resultaat mag er wezen!

Met authentieke en natuurlijke materialen is karakteristieke uitstraling van de Diepstraat is versterkt. De straat straalt weer sfeer en warmte uit. Onze speciale dank gaat uit naar de bewoners en omwonenden van de Diepstraat voor hun medewerking, geduld en begrip.

Nieuwe regels in de Diepstraat
Nu de Diepstraat is vernieuwd, gelden een aantal belangrijke regels:
• In het onderste deel van de Diepstraat (kruising Spauwenstraat-Maas) geldt een geslotenverklaring voor alle verkeer, uitgezonderd aanwonenden/vergunninghouders en laden & lossen;
• Vanaf de kruising Diepstraat-Kerkstraat geldt eenrichtingsverkeer met uitzondering van (brom)fietsers;
• Parkeren is toegestaan in de parkeervakken;
• Het pad van zwarte gebakken klinkers is een voetgangerspad en géén fiets/brommerpad;
• De Diepstraat bevindt zich in een vergunninghouderszone.