De gemeentelijke hulpverlening naar een hoger niveau

Maandag 10 augustus 2020

Komt u in aanmerking voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet of Jeugdwet? En heeft u hier een positieve of negatieve ervaring mee? Dan vragen wij om uw mening. “Met uw feedback tillen we de kwaliteit van de gemeentelijke hulpverlening naar een hoger niveau”, vertelt Jos Dols van Adviesraad Ondersteuning & Participatie Eijsden-Margraten.

Wat is de Adviesraad Ondersteuning & Participatie?
“Wij zijn 13 vrijwilligers die het college van burgemeester en wethouders adviseren. Onze adviezen gaan over de kwaliteit van alle gemeentelijke inspanningen rond werk en participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Wij ondersteunen zelf geen burgers.”

Is mijn mening belangrijk voor dit advies?
“Jazeker! Heeft u ervaringen met de Wmo, Participatiewet of Jeugdwet? Dan gaan we graag met u in gesprek. Alle feedback en tips bundelen we in een geanonimiseerd advies aan het college van B&W. Zo kan de gemeente de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren.”

Hoe deel ik mijn ervaringen?
“Door contact op te nemen met het secretariaat van de adviesraad. U kunt mij bellen via 06 34 81 86 96 of mailen naar ondersteuning_participatieem@kpnmail.nl.”