Aanpak Agrarische Bouwkavels

Maandag 28 september 2020

De gemeenteraad heeft op 25 augustus jl. ingestemd met een voorstel voor de aanpak van de Agrarische Bouwkavels. In Eijsden-Margraten zijn 216 zogenaamde agrarische bouwkavels. Deze worden grotendeels gebruikt door agrarische bedrijven.

Rapportage

In 2018 zijn met een groot aantal van deze agrariërs gesprekken gevoerd waarin gesproken is over het bedrijf en de omgeving. Wij hebben veel informatie mogen ontvangen, waarvoor onze dank! Wilt u weten wat de gesprekken in hoofdlijnen hebben opgeleverd?
Bekijk het rapport (PDF, 556.0 kB)van de Werkbank

Pilots

De gemeenteraad is zich bewust van de huidige situatie in de landbouwsector. Daarom wil de gemeente agrariërs actiever ondersteunen bij de uitwerking van toekomstplannen. In eerste instantie gaan wij aan de slag met vier pilots. Deze pilots moeten uitwijzen welke behoeften er zijn, welke instrumenten nodig zijn en welke partijen bij kunnen dragen aan landschapsvriendelijke oplossingen. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Rob Creemers en/of Julie Starren via buitengewoonbuitengebied@eijsden-margraten.nl.