Groei en bloei in Eijsden Margraten

Maandag 28 september 2020

De beeldvormende vergadering van 21 september stond o.a. in het teken van participatie. Bij drie verschillende inspreekmomenten werden de onderwerpen zoals burgerparticipatie in het sociaal domein, burgerraden en het Manifest van de Burger besproken.


Door EVA, de Eckelraadse Vrouwen Activiteiten, werd aan de gemeenteraad het Manifest van de Burger aangeboden waarin wordt opgeroepen tot het geven van een impuls aan burgerparticipatie binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Burgemeester Akkermans nam de ‘participatieboom’ in ontvangst, die symbool staat voor het groeien en bloeien van het proces rondom participatie. “In de toekomst gaan we samen de vruchten plukken van het ingezette proces,” aldus de burgemeester. Tijdens de vergadering zijn door de voorbereidingsgroep Participatie van de gemeenteraad, de visie over participatie en het afwegingskader gepresenteerd. Op 29 september neemt de gemeenteraad een besluit.

Zie ook eerdere berichtgeving