Raadsvergaderingen 19 en 27 oktober 2020

Maandag 12 oktober 2020

Raadsvergaderingen 19 en 27 oktober 2020

Op 19 oktober om 19.00 uur is er een beeldvormende vergadering en op 27 oktober om 19.30 uur een besluitvormende raadsvergadering. De vergaderingen vinden digitaal plaats.

Agenda

Op de agenda staan o.a. Visiedocument Dienstverleningsvisie, Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Ingberweg 3 Margraten en het Controleprotocol en Normenkader 2020. Deze onderwerpen worden in beide vergaderingen behandeld.

Spreekrecht

U kunt inspreken tijdens beide vergaderingen, maar niet over besluiten waartegen bezwaar en beroep heeft opengestaan of openstaat (zoals bestemmingsplannen). Wilt u inspreken? Meld dit uiterlijk op vrijdag 16 september om 09:00 uur of op 26 september om 09:00 uur via griffie@eijsden-margraten.nl. Alle raadsstukken raadplegen en vergaderingen live beluisteren? Ga naar www.eijsden-margraten.nl/bestuur voor meer informatie.