Landelijke Alcohol-actieweek ‘Zien drinken doet drinken’

Dinsdag 3 november 2020

De Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) voert deze week de campagne ‘Zien drinken doet drinken’. De campagne, die is ontwikkeld met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, richt zich op ouders met opgroeiende kinderen. Het doel is dat zij, maar ook andere volwassenen, zich ervan bewust worden dat alcoholgebruik waar kinderen en jongeren bij zijn niet verstandig is. In het hele land sluiten GGD’en, instellingen voor verslavingszorg en gemeenten zich in deze Alcohol-actieweek bij de campagne aan.

Van ‘zien drinken’ gaan kinderen eerder drinken
Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen al vanaf hun tweede jaar een beeld hebben van hoe hun ouders met alcohol omgaan. Het voorbeeldgedrag van u als ouder, maar ook van andere volwassenen in de omgeving van uw kind, doet er dus toe! Dat geldt voor zowel jonge als oudere kinderen. Dat is goed nieuws, want u heeft als opvoeder meer invloed dan u soms denkt. En dat betekent in de praktijk dat als u geen alcohol drinkt in het bijzijn van kinderen en jongeren de kans kleiner wordt dat ze (al jong) gaan drinken. En hoe later jongeren gaan drinken, des te beter.

Lees meer op de website www.ziendrinkendoetdrinken.nl.