Ruim duizend deelnemers denken mee over Omgevingsvisie Lijn 50

Maandag 30 november 2020

Ruim duizend inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben de online vragenlijst over de omgevingsvisie van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals (de Lijn 50-gemeenten) ingevuld. Onder de noemer ‘Buslijn 2050: deze wil je niet missen!’ zijn de deelnemers bevraagd over hun meningen, ideeën en visies voor de toekomst. De antwoorden leveren waardevolle informatie op voor de omgevingsvisie. Wij bedanken alle deelnemers voor hun bijdrage! 

Resultaten
De resultaten van het online participatietraject worden verwerkt in een bouwstenennotitie. Deze notitie levert belangrijke input voor de uiteindelijke omgevingsvisie. Over de bouwstenennotitie nemen de Lijn 50-gemeenteraden in 2021 een besluit. Vervolgens wordt de omgevingsvisie verder vormgegeven.

Omgevingsvisie
De omgevingsvisie is een strategische en brede kijk op hoe we in de toekomst in onze regio, gemeenten en wijken willen leven, wonen, werken, verplaatsen en recreëren. Om tot een goede nieuwe omgevingsvisie te komen is de input van de lokale gemeenschappen van groot belang. De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals werken samen aan deze visie voor de Lijn 50-regio.