Let op! Valse aanslagbiljetten BsGW in omloop

Woensdag 23 december 2020

Deze valse aanslagbiljetten lijken op het aanslagbiljet van BsGW en zijn geadresseerd aan 'de bewoners'. Ze zijn echter niet van BsGW afkomstig. Aanslagen van BsGW zijn altijd persoonlijk aan u geadresseerd. Het (enige) rekeningnummer van BsGW is: NL 18 INGB 0002120407. Wees voorzichtig met de post die u ontvangt en ga niet zonder meer over tot betaling. Ga voor meer informatie naar: https://bsgw.nl/nl/nieuws/let-op-phishing-brieven.

Voorbeeld vals aanslagbiljet