Manifest Buitengewoon Buitengebied vastgesteld

Maandag 29 maart 2021

Op 18 maart stelde de gemeenteraad het Manifest Buitengewoon Buitengebied vast. Het buitengebied staat voor grote opgaven. Denk aan het in stand houden en versterken van de natuur- en het landschap, klimaatadaptatie en de energie en landbouwtransitie. De gemeenteraad heeft in september 2017 burgemeester en wethouders opdracht gegeven om de richting voor het buitengebied op te schrijven in een Manifest.

Participatietraject

Om tot dit Manifest te komen is een uitgebreid en uniek participatietraject opgezet. Meer dan 1000 mensen hebben meegedaan aan een van de werksessies of op een andere manier hun mening gedeeld. Hieruit blijkt dat het buitengebied belangrijk is.
De belangrijkste punten uit alle reacties zijn:
• Aandacht voor het in stand houden, beschermen en versterken van het landschap en de natuur;
• Zorg voor een daadkrachtige aanpak van veranderingen en maatschappelijke opgaven (vergroening, biodiversiteit, circulariteit, verduurzaming);
• Maak heldere keuzes en strakkere kaders. Ontwikkel instrumenten en zet deze met een doel in (bijvoorbeeld verdienmodellen voor nieuw ondernemerschap).

Richtinggevende uitspraken

De gemeenteraad heeft de belangrijkste punten uit het participatietraject verwerkt. Deze staan in het Manifest als zogenaamde “richtinggevende uitspraken”. Dit betekent onder andere dat we:
• Bouwen in het buitengebied strenger beperken;
• Op zoek gaan naar nieuwe verdienmodellen om landschapsbeheer en biodiversiteit te versterken;
• Ondersteuning bieden voor  een landschapsvriendelijke verandering van de landbouw, bijvoorbeeld via experimenten en proeven;
• De principes van een “Green Destination” toepassen voor toerisme en recreatie. Deze zijn, kwaliteit, kleinschalig, duurzaam, authentiek en milieu- en klimaatvriendelijk;
• De leefkwaliteit verder verbeteren met een gericht mobiliteitsbeleid en overlast willen verminderen, door gerichter keuzes te maken in de toe te laten evenementen.

Vervolgstappen

  • Er komt een aanpak om de raad vroegtijdig te betrekken bij plannen en initiatieven in het buitengebied, met aandacht voor participatie, zoals opgenomen in de in voorbereiding zijnde Omgevingswet.
  • Er komt een gebiedsgerichte uitwerking.
  • De voorgaande twee zaken worden geëvalueerd. De uitkomsten daarvan vormen input voor de Omgevingsvisie.
  • De besluitvorming over het Manifest en de te nemen vervolgstappen wordt breed gecommuniceerd onder alle deelnemers en betrokkenen die aan het proces buitengewoon buitengebied hebben bijgedragen.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina Buitengewoon Buitengebied.