Koester het landschap

Maandag 12 april 2021

Het landschap waar we zo trots op zijn wordt regelmatig beschadigd door eigenhandig ingrijpen aan landschapselementen van de gemeente. We koesteren deze elementen die een hoge landschappelijke en ecologische waarde hebben. Zonder kennis wordt ruw gesnoeid en gekapt met grote schade tot gevolg. Als gemeente laten we niet toe dat anderen onze landschapselementen snoeien of kappen en doen aangifte van de schade. Uiteraard willen we samen met de belanghebbende werken aan een oplossing waarbij het landschap geen schade oploopt. Via Fixi kunnen meldingen gemaakt worden.