Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater

Donderdag 22 april 2021

Het klimaat verandert. Een onderwerp dat ons allemaal aangaat en daarom heeft de gemeenteraad op 20 april jl. een stimuleringsregeling vastgesteld. Deze regeling helpt voorkomen dat schoon regenwater onnodig in het riool terecht komt.

Er zijn twee manieren waarmee we u willen stimuleren:

• U koopt een regenton bij onze lokale ondernemers en ontvangt een korting van € 45,- U kunt hierdoor regenwater opvangen en gebruiken om bijvoorbeeld planten water te geven, het gazon te besproeien of ramen te wassen. Deze actie loopt van 1 mei tot 1 juli 2021.
• U kunt een voorziening maken om het regenwater te laten infiltreren in de bodem, waardoor deze minder snel verdroogt. U ontvangt een bijdrage (€ 9,- per m2 afgekoppeld verhard oppervlak daken, terrassen, garages etc.) voor het afkoppelen regenwater van uw riolering.
 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater.