Aanvraag subsidieregeling Verenigt u

Maandag 3 mei 2021

Gemeente Eijsden-Margraten wil haar lokale gemeenschap een steuntje in de rug  bieden bij herstel en hervorming. Hiervoor is het coronafonds. Dit fonds versterkt de positieve gezondheid en de sociale verbondenheid van de samenleving.

Subsidieregeling Verenigt u
De coronamaatregelen hebben het verenigingsleven nagenoeg plat gelegd. Om het verenigingsleven te helpen is een deel van het coronafonds beschikbaar voor de organisatie van verbindende activiteiten. Voor de subsidieregeling Verenigt u is in totaal € 295.000 beschikbaar.

Doe mee!
Heeft u met uw vereniging of stichting een goed idee voor een verbindende activiteit? Dien een subsidieaanvraag in en doe mee!

Vanaf 1 mei kunt u de subsidie Verenigt u aanvragen. De subsidie van € 1250,- is bedoeld voor verbindende activiteiten die in 2021 of 2022 georganiseerd worden. De activiteiten dienen de sociale verbondenheid binnen de gemeenschap te versterken. De voortgang en resultaten van de georganiseerde activiteiten worden op het platform Verenigt u gedeeld. Alle vrijwilligersorganisaties in Eijsden-Margraten die voor 1 januari 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen een aanvraag indienen. Wij kijken uit naar alle mooie ideeën en initiatieven!

Meer informatie
Bekijk de hele subsidieregeling en alle voorwaarden op www.verenigt-u.nl/oplossing/subsidieregeling-coronafonds
Op deze pagina kun u ook het aanvraagformulier downloaden.