Debat over de bestuurscultuur dinsdag 25 mei

Donderdag 20 mei 2021

Debat over de bestuurscultuur dinsdag 25 mei aanvang 19.30 uur

Eerder kondigden we al aan dat er op 25 mei een debat plaatsvindt over de bestuurscultuur. Het Presidium sprak op 19 mei over de opzet en stelde de agenda vast.

Het debat vindt fysiek plaats in de raadzaal. Vanwege de coronamaatregelen is het 'Huis van de Burger' dan niet toegankelijk voor publiek.

Tijdens het debat krijgen eerst de fracties en daarna de wethouders de gelegenheid terug te blikken op de ontwikkelingen en hun visie te geven op de toekomst. Vervolgens zal de voorzitter van de raad, naar aanleiding van dat debat, een voorstel doen over ‘hoe nu verder’. Over dit voorstel zal de raad een besluit nemen.

Om de raad zoveel mogelijk ruimte te geven om onderling met elkaar in gesprek te gaan, besloot het presidium geen inspreekmogelijkheid te agenderen. De vergadering is live te volgen via www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.