Notitie Coronafonds:raadsvoorstel beweegvoorzieningen buitenruimte en project tegen eenzaamheid

Maandag 21 juni 2021

Op de agenda van de raadsvergaderingen van 28 juni en 13 juli staat onder andere de Notitie Coronafonds:raadsvoorstel beweegvoorzieningen buitenruimte en project tegen eenzaamheid. Dit onderwerp wordt hier uitgelicht.

Notitie Coronafonds

De gemeenteraad heeft € 885.000 beschikbaar gemaakt voor een Coronafonds om de samenleving te helpen met de gevolgen van de coronapandemie. Op 18 maart jl. ging de raad akkoord met een voorstel over de besteding van dat Coronafonds. Het Coronafonds wordt ingezet voor maatregelen in 2021 en 2022 die gericht zijn op herstel, hervorming en verbinding. Het zijn verschillende projecten, gericht op verschillende doelgroepen.

Een deel van de projecten is al in uitvoering gebracht zoals project ‘Jeugd aan Zet’ en de subsidieregeling  ‘Verenigt u’. Voor een paar projecten gaf de raad een aantal wijzigingen door om mee te nemen in de uitvoering. Daarom worden twee projecten besproken in de aankomende raadsvergaderingen:

• Een project over beweegvoorzieningen in de buitenruimte. Het project voor extra beweegvoorzieningen is in het Coronafonds opgenomen, omdat buiten bewegen bijdraagt aan een positieve gezondheid. Voor beweegvoorzieningen in de buitenruimte liggen twee keuzes voor: enkele vaste voorzieningen in een aantal kernen óf een verplaatsbare sportvoorziening.

• Een project tegen eenzaamheid bij anderstaligen. Het project voor anderstaligen is gericht tegen eenzaamheid en afgestemd op deze doelgroep.