Waarvoor is een bestemmingsplan?

Maandag 19 juli 2021

 

Het gebied van de gemeente is onderverdeeld in bestemmingsplannen. Veel burgers zijn zich niet bewust van het bestaan van bestemmingsplannen. Daarom moet de gemeente vaker handhavend optreden tegen burgers die zich van geen kwaad bewust zijn. Jos Ackermans, Juridisch medewerker team VVTH+ (Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) vertelt ons meer:

Waarvoor is een bestemmingsplan?

“Een bestemmingsplan heeft o.a. regels over het wel of niet toestaan van bebouwing op het perceel en onder welke voorwaarden. Daarnaast bevat het ook regels over het gebruik van de gronden.”

Kun je voorbeelden noemen?

“Iemand heeft bijvoorbeeld een stukje grond in het buitengebied en wil er verharding op aanbrengen of wil het perceel afschermen met een hoog hekwerk en poort. Als zo’n betreffend perceel de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ heeft dan kan dat vergunningplichtig zijn. Raadpleeg daarom eerst het bestemmingsplan. Dat geldt o.a. ook voor de bouw van een schuurtje of het aanleggen van een zwembad of inrit.”

Waar vind ik meer informatie?

“Veel bestemmingsplannen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl Heeft u vragen? Bel dan met het team VVTH+. Wij zijn dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via (043) 458 8488.”