Informatie over schadeafhandeling wateroverlast

Maandag 26 juli 2021

Eijsden-Margraten herstelt van de wateroverlast. Afgelopen week werd voor de meeste getroffenen de schade pas zichtbaar. Verzekeraars zetten alles op alles om snel de verzekerde schade uit te keren. Verzekeringsmaatschappijen vermelden op hun websites hoe klanten waterschades aan huizen, bedrijfspanden en voertuigen kunnen doorgeven.

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Het kabinet heeft overstroomd Limburg tot rampgebied uitgeroepen. Daarbij is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard. Het Verbond van Verzekeraars is in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid om duidelijkheid te krijgen waarop de Wts van toepassing is.

Documenteren van schade én gemaakte kosten

Het is belangrijk dat u de geleden schade en gemaakte kosten voor herstel zo goed mogelijk vastlegt. Dit zorgt ervoor dat de
schadeafhandeling zo goed mogelijk kan verlopen.

Blijf in contact met uw verzekeringsmaatschappij

Het is belangrijk dat u bij waterschade contact opneemt met uw verzekeraar of adviseur. Zij kunnen u het beste helpen bij het melden van schade. Neem voor de meest actuele informatie ook contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Kijk voor meer informatie op de website van het Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl.

Aanvullende informatie

Getroffen inwoners en ondernemers kunnen mogelijk aanspraak maken op de coronamaatregelen, zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) of de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via sem@eijsden-margraten.nl.