Waarvoor is de welstand? Klantadviseur Marvin Hendriks vertelt u meer

Maandag 26 juli 2021

Wilt u een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen aanvragen? Dan wordt uw aanvraag op een aantal punten getoetst. Welstand is één van de toetsingscriteria. Marvin Hendriks, klantadviseur Fysieke Leefomgeving, vertelt ons meer:

Waarvoor is de welstand?

“Een onafhankelijk deskundige toetst of bijvoorbeeld een verbouwing past binnen de straat of bij het gebouw. Er wordt ook beoordeeld of het gebouw in de omgeving past. Wij noemen deze deskundige de dorpsbouwmeester. De dorpsbouwmeester gebruikt de welstandsnota als uitgangspunt voor zijn beoordelingen. Hij adviseert het college van burgemeester en wethouders over de ingediende plannen.”

Wanneer zijn deze toetsingen?

“De toetsingen zijn elke donderdag tijdens de openbare welstandvergadering. Deze vergadering kunt u bijwonen. U kunt u via e-mail vvth@eijsden-margraten.nl informeren wanneer de dorpsbouwmeester de betreffende aanvraag toetst.”

Waar vind ik aanvragen voor een omgevingsvergunning?

“Alle aanvragen die de gemeente ontvangt, worden bekend gemaakt. Via de website www.overheid.nl en op onze website pagina officiële bekendmakingen kunt u de bekendmakingen raadplegen.”

De eisen van welstand kunt u lezen in de Welstandsnota. Kijk voor meer informatie op onze website: margraten.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/welstand.