Pilots 'Verantwoord op weg' van start

Maandag 2 augustus 2021

In het afgelopen jaar hebben de Lijn-50 gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals uitvoering gegeven aan drie moties over verkeersoverlast en de verkeersleefbaarheid in het Heuvelland. De drie gemeenteraden hebben ingestemd met de voorgestelde aanpak van verkeersoverlast. Dit betekent dat er nu een aantal experimenten (pilots) gaan starten.

Pilots

In het project Verantwoord op weg worden pilots ingezet die de verkeersdruk mogelijk verminderen. Denk hierbij aan het ervaring opdoen met het tijdelijk afsluiten van wegen voor doorgaand verkeer en bijbehorende handhavingsacties. Het doel van de pilots is het in kaart brengen van de effecten van de maatregelen. De pilots geven inzicht in de mate waarin een maatregel bijdraagt aan het verminderen van verkeeroverlast en het vergroten van de verkeersveiligheid.

De eerste pilots komen voort uit het participatietraject van Verantwoord op weg. Deze pilots lopen van begin augustus 2021 tot en met 31 oktober 2021:
• Beutenaken (Gulpen-Wittem)
• Terziet (Gulpen-Wittem)
• Epenerbaan (Vaals)
• Viergrenzenweg (Vaals)

Kijk voor meer informatie en de maatregelen op www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg.

Blijf op de hoogte en deel uw ervaring

Wilt u op de hoogte blijven van het project Verantwoord op weg en betrokken worden bij de evaluatie? Stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar verantwoordopweg@zuid-limburg-bereikbaar.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook tijdens de pilots uw ervaring en mening delen. Uw bijdrage is zeer waardevol.