Wilt u een lokaal boerderij- of tuinderijconcept mee opstarten?

Maandag 2 augustus 2021

Het webinar van 19 juli jl., over overeenkomsten en verschillen tussen Herenboerderij en Locotuinen heeft verrassend veel deelnemers inzicht verschaft. Het is ons duidelijk geworden dat er een groeiende belangstelling is om een coöperatie op te richten geïnspireerd op deze voorbeelden. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Bent u een van de geïnteresseerden die zich wil inzetten om in onze gemeente een dergelijk initiatief van de grond te krijgen? Wij horen het graag!

U kunt zich melden bij het burgerinitiatief Korte Keten Zeker (W)eten via korteketenzekerweten@gmail.com.
Meer informatie over Herenboeren/ Locotuinen leest u op www.verenigt-u.nl.