Stadshaag Noorbeek gedeeltelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Maandag 6 september 2021

Het gedeelte Stadshaag (zie tekening) is vanwege de wateroverlast gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er is op een aantal plekken  talud en/of greppel weggespoeld. Voor gemotoriseerd verkeer is het gevaarlijk met het risico dat u in de greppel terecht komt.

Voetgangers en fietsers mogen wel door op dit gedeelte. 
De aanpak van het gedeelte zal nog enige tijd in beslag nemen omdat er eerst met Natuurmonumenten naar een goede oplossing moet worden gekeken om e.e.a. uit te voeren. Gesprekken hierover vinden op dit moment plaats.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum (KCC)  tel: 043 458 8488.