Inleveractie van wapens in Eijsden-Margraten

Maandag 13 september 2021

In de Week van de Veiligheid (van 11 tot en met 17 oktober) doet gemeente Eijsden-Margraten mee aan de landelijke inleveractie van wapens. Iedereen kan dan straffeloos zijn wapen inleveren. Daarmee dragen we met z’n allen bij aan het veiliger maken van de samenleving.

Wapenbezit neemt vooral onder de jeugd en jongvolwassenen de laatste jaren toe. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen van hun gedrag.

Inleveren messen, slag- en stootwapens

Het inleveren van messen, slag- en stootwapens gebeurt anoniem. Er is dus geen risico op een straf voor wapenbezit. Deze wapens kunnen ingeleverd worden bij het politiebureau Heuvelland, Nieuweweg 24 Valkenburg.

Inleveren vuurwapens en munitie

Voor het inleveren van een vuurwapen, munitie of explosieven moet een afspraak met de politie gemaakt worden via 0900 - 8844. De politie komt dan, in burgerkleding, langs om het wapen op te halen.

Veel gestelde vragen:

Waarom wordt een inleveractie voor wapens georganiseerd?

Sinds 2019 is er een toename van steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Wapenbezit leidt eerder tot het gebruik van het wapen, met alle gevolgen van dien voor het slachtoffer én voor de dader. Met de inleveractie dragen we uit dat wapens niet het juiste antwoord zijn op het beslechten van conflicten. En met het afromen van het wapenbezit dragen we bij aan een veiliger samenleving voor jong en oud.

Waarom is het belangrijk dat ik mijn wapen inlever?

Het dragen van een wapen is niet stoer en leidt bovendien tot meer onveiligheid in de samenleving. Vaak wordt gedacht dat je je met een wapen beter kan verdedigen als je in een ruzie terechtkomt. Maar wapens bieden slechts een schijnveiligheid. Je bent met een wapen op zak minder geneigd ruzies uit de weg te gaan. Je voelt je zelfverzekerder. Je wapen kan echter ook tegen je gebruikt worden. Wapens leiden, vooral in panieksituaties, ook eerder tot het gebruik van dat wapen. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar ook voor je zelf, omdat je hierdoor een strafblad krijgt.

Ik twijfel nog over het inleveren van mijn wapen. Kan ik hierover met iemand praten?

Vaak zijn er redenen waarom je een wapen hebt. Je kunt je bijvoorbeeld onveilig voelen. Of onzeker bij anderen. Dan is het juist goed om te praten met iemand die je vertrouwt. Een jongerenwerker bijvoorbeeld of een vertrouwenspersoon op school, begrijpt jouw situatie en zoekt met je mee naar oplossingen.

Wanneer kan ik mijn wapen inleveren?

De inleveractie is van 11 tot en met 17 oktober 2021. Check op de digitale landkaart wat de openingstijden zijn van de inleverlocaties voor het inleveren van steekwapens, slag- en stootwapens. Het inleveren van vuurwapens, munitie en explosieven kan in deze week alleen op afspraak met de politie. Bel hiervoor 0900 - 8844.

Welke wapens kan ik inleveren?

Alle soorten messen, slag- en stootwapens kun je inleveren bij de inleverlocaties. Vuurwapens, munitie en explosieven worden bij jou thuis opgehaald door de politie in burger. 

Waar kan ik mijn wapen inleveren?

Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen anoniem ingeleverd worden op het politiebureau. ga naar de digitale landkaart waar je kunt zien welke politiebureaus een inleverpunt zijn en wat de openingstijden zijn. 

Het inleveren van vuurwapens, munitie en explosieven kan alleen op afspraak met de politie. Bel hiervoor 0900 - 8844.

Ik wil een nepwapen inleveren. Kan dat?

Ja. Ook nepwapens kun je inleveren.

Blijf ik anoniem als ik een wapen inlever?

Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen tijdens de inleverweek anoniem ingeleverd worden in de inleverton op het politiebureau.

Vuurwapens, munitie en explosieven komt de politie in burger bij jou thuis ophalen. Dat kan niet anoniem.

Krijg ik echt geen straf als ik een wapen inlever?

Als je tussen 11 en 17 oktober je steekwapen, slag- of stootwapen inlevert, gebeurt dat zonder boete of strafrechtelijke vervolging.

Ook bij het inleveren van vuurwapens, munitie en explosieven zal in beginsel geen vervolging aan de orde zijn. De politie voert wel een onderzoek uit naar het vuurwapen om na te gaan of het bij een misdrijf gebruikt is. Als dat niet het geval is, ontvang je bericht van het Openbaar Ministerie dat het bezit van je vuurwapen niet tot vervolging zal leiden. Dit heet een sepotmelding.

Mocht het vuurwapen wel bij een misdrijf gebruikt zijn, dan krijg je alsnog de status van verdachte. Met andere woorden: het bezit van het vuurwapen dat bij jou thuis door de politie opgehaald wordt, zal tijdens de inleverweek niet bestraft worden. Maar dat biedt geen vrijbrief om onder eerder met dat vuurwapen gepleegde strafbare feiten uit te komen.

Kan ik ook een steekwapen van iemand anders inleveren?

Messen, slag- en stootwapens kun je ook namens iemand anders inleveren. Anoniem en zonder straf.

Vuurwapens, munitie en explosieven echter niet. Die worden opgehaald door de politie in burger en onderzocht. De eigenaar moet zich daarom identificeren.

Hoe kan ik als ouder het risico van wapenbezit met mijn kind bespreken?

Het is belangrijk dat u als ouder de norm uitdraagt dat wapenbezit onwenselijk is en grote risico’s voor het kind kan opleveren. Achtergrondinformatie die kan helpen bij dit gesprek, is in deze gespreksleidraad opgenomen. 

Ik heb een andere vraag. Bij wie kan ik terecht?

Je kunt voor meer informatie contact opnemen met de politie via 0900 - 8844.