Vergadering van de raad op 1, 8 en 10 november

Maandag 18 oktober 2021

Op 1 november om 19.00 uur vindt de beeldvormende vergadering plaats. Op 8 november om 19.30 uur en 10 november om 13.30 uur de
besluitvormende raadsvergaderingen.

Op de agenda van alle deze vergaderingen staat de programmabegroting Eijsden-Margraten 2022-2025. Voor de volledige agenda’s kijk op de pagina 'vergaderingen van de raad' of op de app Ibabs.
Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’.

Spreekrecht

Burgers hebben het recht in te spreken in beide vergaderingen, maar niet over besluiten waartegen bezwaar en beroep heeft open gestaan of open staat (zoals bestemmingsplannen).
De beeldvormende vergadering vindt digitaal plaats. De besluitvormende vergaderingen vinden fysiek plaats in de raadzaal. U kunt contact opnemen met de griffie over de mogelijkheden om in te spreken (griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 29 oktober 09.00 uur voor de beeldvormende vergadering en vrijdag 5 november 09.00 uur voor de besluitvormende vergaderingen.

Volg de raad!

Alle vergaderingen zijn te volgen via www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.