Els Damsma over Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten

Maandag 22 november 2021


Els Damsma

Voor mensen met een beperking kan het moeilijk zijn om deel te nemen in de maatschappij. Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten (PZEM) moedigt hen aan om gebruik te maken van de mogelijkheden, die er zijn om toch mee te doen. Het Platform meldt aan de gemeente waar de mensen tegen aan lopen en geeft aan hoe de ondersteuning kan worden verbeterd. Els Damsma  van PZEM vertelt u meer:

Voor wie is het platform?

“Wij zijn er voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Samen met hen doen we voorstellen om het voor hen makkelijker te maken. En om deel te nemen aan het dagelijks leven.” 


Waarvoor is het platform?

“Wij denken mee met de mensen die een beroep doen op de Wmo. Ze hebben bijvoorbeeld hulp nodig om hun huis schoon te houden of een hulpmiddel om zich te verplaatsen. We gaan ook met hen na of ze met die hulp daadwerkelijk hun leven weer kunnen oppakken.”

Waar vind ik meer informatie?

“Meer informatie vindt u op www.platformzem.nl. Heeft u vragen of een melding? Stuur dan een mail naar info@platformzem.nl of bel 043 4072579 of  06 47185182.”