Hydrologisch herstel Noordal

Maandag 20 december 2021

Samen met Natuurmonumenten en het Waterschap Limburg, wil de gemeente de verdroging en vermesting van het Noordal aanpakken.

Er zijn momenteel te veel piek afvoeren van de Noor waardoor de beekbodem te veel wordt ingesneden. Door maatregelen te treffen in het bovenstroomse gebied, willen we water langer vasthouden in het gebied.

Plannen zijn in uitwerking. Belangstellenden informeren we voordat de uitvoering start tijdens een informatiebijeenkomst.