Aandacht voor eenzaamheid tijdens de feestdagen

Dinsdag 21 december 2021

Streekbussen in Zuid-Limburg rijden rond de feestdagen rond met een oproep om aandacht te hebben voor mensen die eenzaam zijn. Deze bewustwordingscampagne is een initiatief van veertien Zuid-Limburgse gemeenten die zich onder de noemer ‘Samen tegen eenzaamheid’ gezamenlijk inzetten om eenzaamheid onder de aandacht te brengen en terug te dringen.

Regionale aanpak

In december 2020 tekenden negen Zuid-Limburgse gemeenten voor een regionale aanpak van eenzaamheid. Inmiddels hebben zich nóg vijf gemeenten en de provincie bij het initiatief aangesloten en doen in totaal veertien gemeenten mee: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Valkenburg, Simpelveld, Sittard-Geleen, Gulpen–Wittem, Vaals, Stein, Beek, Beekdaelen, Eijsden-Margraten, Voerendaal, Brunssum.

Bewustwordingscampagne

Met de bewustwordingscampagne hopen de gemeenten inwoners te bewegen in eigen omgeving iets te doen voor eenzame mensen. Een klein gebaar kan al een verschil maken, juist tijdens de feestdagen! Ken je iemand die zich eenzaam voelt? Stuur eens een kaartje, pak de telefoon of maak een praatje!

Aanpak van eenzaamheid in Eijsden-Margraten

Wethouder Chris Piatek: “Eenzaamheid is een serieus probleem in onze samenleving. Zowel bij ouderen als jongeren en door de coronamaatregelen extra actueel. De aanpak van eenzaamheid heeft in onze gemeente volop aandacht bij ons sociaal team en onze participatiecoach. Onder het motto ‘positieve gezondheid’ kijken zij samen met inwoners naar mogelijkheden op het gebied van zingeving en meedoen in de maatschappij. Afgelopen zomer is aanvullend ons Informatiepunt Eenzaamheid gestart. Een laagdrempelige plek waar iedereen zijn of haar zorg kan achterlaten.”

Landelijke en regionale samenwerking

“Ook onze zorgpartners zetten zich in tegen eenzaamheid en er zijn tal van mooie burgerinitiatieven. Het doel van het aansluiten bij landelijke en regionale samenwerkingen tegen eenzaamheid is om initiatieven met elkaar te verbinden om eenzaamheid zo nóg gerichter aan te pakken!” aldus wethouder Chris Piatek.