Buurtgerichte aanpak Cadier en Keer

Maandag 27 december 2021

In het project Buurtgerichte aanpak Cadier en Keer wordt de openbare ruimte in Cadier en Keer opnieuw ingericht.  Een groot gedeelte van Cadier en Keer is gebouwd in 1970-1980. In die tijd is ook het rioolsysteem aangelegd. Het riool is aan vervanging toe. Dit is de aanleiding om naar de inrichting van het hele gebied te kijken.

Een nieuw ontwerp

De riolering in Cadier en Keer wordt vervangen door een duurzaam watersysteem. Tegelijkertijd wordt de weginrichting, het groen, de openbare verlichting en de leefbaarheid in de buurt bekeken. Bewoners hebben meegewerkt aan het opstellen van een ‘blauwdruk’. In deze blauwdruk staan de eerste ideeën en wensen voor de inrichting van de kern Cadier en Keer. Op basis van deze blauwdruk wordt een eerste ontwerp gemaakt. In 2022 wordt de herinrichting verder voorbereid. De aanleg is  in 2023 – 2024.

Meer informatie

Meer informatie over de buurtgerichte aanpak Cadier en Keer leest u op onze website.