Overlast houtrook bij stoken van hout

Maandag 7 februari 2022

Een brandend haardvuurtje vinden veel mensen gezellig. Helaas is de rook slecht voor het klimaat en ongezond voor u en uw omgeving. 

Gezondheidsklachten 

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals (ultra)fijn stof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. Houtrook is voor iedereen ongezond, maar vooral mensen met COPD, astma, bronchitis en gevoelige luchtwegen kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. Wij vragen u om hiermee rekening te houden. Dit kan gezondheidsklachten en overlast bij mensen in de omgeving voorkomen.

Regels voor houtkachels

Houtkachels zijn (nog) niet verboden, maar worden wel steeds meer gereguleerd.
Nieuwe kachels en installaties vallen onder het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) met technische bouwregels voor (hout)kachels. Denk aan eisen voor de afvoer van rook en de toevoer van verbrandingslucht. En vanaf 2022 gelden voor nieuwe kachels Europese producteisen.

Tips om overlast te beperken

Wilt u rekening houden met uw buren? Met de volgende tips helpt u met het beperken van overlast:

  • Gebruik alleen droog, schoon en ongeverfd hout (het stoken van geverfd hout is verboden via de Wet milieubeheer);
  • De uitlaat van de schoorsteen bevindt zich minimaal 0,5 m boven de nok;
  • De schoorsteen wordt minimaal 1 maal per jaar geveegd;
  • Stook niet bij mist of windstil weer (kijk op www.rivm.nl/stookalert voor het actueel stookalert);
  • Een houtkachel die wordt geïnstalleerd, voldoet aan de toepasselijke EN-norm.

Kijk voor meer informatie op www.iplo.nl/thema/lucht/ of www.stookwijzer.nu