Uitnodiging: denk mee over de nieuwe Omgevingsvisie Lijn 50!

Woensdag 2 maart 2022

De Lijn 50-gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals slaan de handen ineen en maken samen een omgevingsvisie. In het najaar van 2020 vroegen we u om via een vragenlijst uw dromen, ideeën en wensen voor uw omgeving en de regio in 2050 met ons te delen. Nu willen we u opnieuw graag betrekken en nodigen u daarom van harte uit om met ons mee te denken over verschillende thema’s.

Digitale inloopsessies op 21, 23 en 24 maart

De uitdagingen in onze leefomgeving vragen om samenwerking en om een visie die over gemeentegrenzen heen gaat! Ook úw inbreng is belangrijk! Hoe denkt u over uitdagingen rondom het klimaat, de toekomst van onze energievoorziening, de verduurzaming van het toerisme, de veranderende woonbehoeften, de ontwikkelingen in de landbouw, bereikbaarheid en mobiliteit? En over sociale zaken zoals leefbaarheid, vergrijzing en veiligheid? 

Denk met ons mee!

Meld u aan door een mail te sturen naar info@omgevingsvisielijn50.nl
Deelnemen aan een digitale sessie kan op de volgende momenten:

  • Maandag 21 maart om 18.30 of om 20.00 uur.
  • Woensdag 23 maart om 09.00, 10.30, 12.00, 18.30 of om 20.00 uur.
  • Donderdag 24 maart om 14.00, 15.30 of om 17.00 uur.

Geef in uw mail aan op welke datum en tijd u wilt deelnemen. U ontvangt dan een digitale link waarmee u kunt deelnemen. Wij zien er naar uit met u in gesprek te gaan. Wilt u alleen meeluisteren? Ook dan bent u van harte welkom. Wilt u liever fysiek met ons in gesprek gaan? Maak dat dan kenbaar in uw mail. Aanmelden kan tot en met maandag 14 maart.

Even opfrissen: wat is een omgevingsvisie?

Alle gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie op te stellen vanwege de Omgevingswet die eraan komt. Deze wet treedt naar verwachting op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking. De omgevingsvisie geeft een brede kijk op hoe we in de toekomst in onze regio, onze gemeenten en onze wijken willen leven, wonen, werken, verplaatsen en recreëren. Kijk voor meer informatie op www.eijsden-margraten.nl/omgevingsvisie.