Schutterij St. Brigida Noorbeek ontvangt Koninklijke Erepenning

Maandag 14 maart 2022

Burgemeester Cox: “Trots op deze schutterij die niet alleen zeer verweven is met het dorp Noorbeek maar ook een groot aandeel heeft in het voortbestaan van bijzondere tradities binnen de gemeente Eijsden-Margraten”.

Schutterij St. Brigida Noorbeek viert feest

Schutterij St. Brigida vierde op zaterdag 12 maart  haar 400- jarig bestaan met een jubileumfeest.
De oprichting was in 1622, blijkt uit een schriftelijke vermelding van het feit dat vijf schutten van Noorbeek in 1622 de gouverneur van Limborch (met delegatie) gedurende 11 dagen hebben geëscorteerd, toen deze op 7 maart 1622 de begrafenis bezocht van aartshertog Albrecht van Oostenrijk te Brussel.

In 2022 is het 400 jaar geleden dat deze schutten gevorderd werden om deze hoogste bestuurder van het land (Limburg) te vergezellen. Vanwege het feit dat zij aangeduid worden als schutten en gerefereerd wordt aan hun gehoorzaamheidsplicht en gezagsgetrouwheid, moet ervan worden uitgegaan dat zij vertegenwoordigers waren van een dan te Noorbeek bestaande, actieve en representatieve schutterij. Deze toenmalige vermelding is aanleiding geweest voor de schutterij om 1622 als stichtingsjaar in hun statuten op te nemen.

De schutterij heeft niet alleen een zilveren 17e-eeuwse koningsvogel, die het oudste en waardevolste ornament is maar daarnaast bezitten ze sinds 1771 zilveren koningsschilden. Deze koningsvogel en de schilden worden door de koning bij elk uittreden van de schutterij vol trots gedragen.

Koninklijke erewacht

In 2001 heeft de schutterij, op een eervol verzoek van de gouverneur van Limburg, B.J. Baron van Voorst tot Voorst, Limburg vertegenwoordigd door deelname aan de erewacht bij het huwelijk van prins Constantijn en Laurentien te ’s-Gravenhage.

Toekomst

Uit de lange historie van de Schutterij St. Brigida Noorbeek blijkt dat de voornaamste doelstellingen van de schutterij c.q. broederschap, het koningsvogelschieten, de deelname aan de sacramentsprocessie en het begraven van leden, door de eeuwen heen tot heden onveranderd worden nageleefd. Het blijft hun doelstelling dit voor de toekomst te behouden.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken vanuit het Koningshuis en symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de betreffende vereniging.

Voorzitter Martin Roodink ontvangt de Koninklijke Erepenning van burgemeester Sjraar Cox.

Foto: Jeanny Friedrichs-Savekoul.