Afscheid zittende raad

Woensdag 30 maart 2022

Gemeente Eijsden-Margraten eert drie raadsleden

Op dinsdag 29 maart 2022 heeft burgemeester Sjraar Cox, na de laatste vergadering van de huidige raad, een drietal raadsleden extra in het zonnetje mogen zetten. Gedurende vele jaren heeft het drietal zich sterk gemaakt als volksvertegenwoordiger van de inwoners van gemeen-te Eijsden-Margraten. De gemeente Eijsden-Margraten is hen zeer erkentelijk en bedankte de afscheidnemende raadsleden dinsdagavond op passende wijze.

Koninklijke onderscheidingen

De heer Frans van de Weerdt en de heer Roger Ritzen ontvingen beiden een Koninklijke Onder-scheiding uit handen van burgemeester Cox. Zij werden beiden bij deze formele beëindiging van hun raadslidmaatschap door de Koning benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau als dank voor hun verdiensten.

Roger Ritzen was raadslid in gemeente Eijsden vanaf maart 2002. Frans van de Weerdt werd in juni 2007 benoemd als raadslid van deze gemeente. Na de fusie van de gemeenten Eijsden en Margraten in 2011 gingen zij allebei verder als raadslid voor gemeente Eijsden-Margraten.

Erepenning in zilver

Mevrouw Ine Weerts-Drummen kreeg uit handen van burgemeester Sjraar Cox de gemeentelijke Erepenning in zilver en ontving als bewijs van deze toekenning een zilveren draagspeld. Daarnaast
werd zij opgenomen in het zogenaamde Gulden Boek van de gemeente. Ine Weerts-Drummen ontving de erepenning in zilver omdat zij meer dan 25 jaar raadslid is geweest. In totaal 27 jaar en 10 maanden!

Ine Weerts-Drummen zette zich als raadslid gedurende lange periode in voor de gemeente Eijsden-Margraten en haar burgers. In 1994 maakte Ine Weerts-Drummen haar debuut in de raad van de voormalige gemeente Eijsden. Na de fusie in 2011, zette zij haar werk als raadslid met passie voor de politiek voort.

V.l.n.r. Ine Weerts-Drummen, Frans van de Weerdt  en Roger Ritzen.

Afscheid raadsleden

Na de laatste vergadering van de huidige raad werd afscheid genomen van in totaal negen raadsleden: John Nelissen (EML), Ger Willems (VVD), Frans Erkamp (EML), Hugo Warnier (EML), Lambert Damzo (EML), Erwin Debie (CDA), Frans van de Weerdt (CDA), Roger Ritzen (CDA) en Ine Weerts-Drummen (CDA). Zij beëindigden op 30 maart formeel hun raadlidmaatschap. 

V.l.n.r. Lambert Damzo, John Nelissen, Ger Willems, Frans van de Weerdt, Ine Weerts-Drummen, Hugo Warnier,
Roger Ritzen Erwin Debie en Frans Erkamp.