Even bijpraten: opvang Oekraïense vluchtelingen

Maandag 2 mei 2022

Derdelanders

Momenteel vangen wij in Eijsden-Margraten ongeveer 80 Oekraïense vluchtelingen op. Hier zijn ook enkele ‘derdelanders’ bij. Dit zijn personen uit andere landen (bijvoorbeeld uit Afrika) die door studie of werk met een verblijfsvergunning in Oekraïne verbleven. Ook zij zijn vanwege de oorlog moeten vluchten uit Oekraïne. Zij hebben, door hun verblijfstatus in Oekraïne, gelijke rechten als gevluchte Oekraïners. Voor hen gelden dus ook dezelfde wettelijke regelingen. Daarom ontvangen wij ook deze ‘derdelanders’ op eenzelfde manier in Eijsden-Margraten.

Kamerschieten

Onze gemeente kent vele mooie tradities, waaronder schutterijen en kamerschieten in een aantal van onze kernen. U kunt zich voorstellen dat de knallen tijdens deze bijzondere festiviteiten, vluchtelingen uit een oorlogsgebied nogal kunnen laten schrikken. We hebben daarom uit voorzorg een brief gestuurd naar de Jonkheden en schutterijen waarin we hen hierop attenderen. Daarnaast hebben we Oekraïners en de gastgezinnen in onze gemeente met een speciale (vertaalde) brief over deze tradities geïnformeerd. Dit om (nog meer) begrip voor elkaar te creëren bij alle betrokkenen.

Onderwijs

De kinderen uit Oekraïne die hier zijn hebben recht op onderwijs. Sinds de komst van de vluchtelingen zijn we bezig om het onderwijs op een goede manier te organiseren. Dit doen we samen met de andere Heuvelland gemeenten en de schoolbesturen Kom Leren, Mosa Lira en Innovo.

Lesruimte is gevonden op basisschool de Keerkring in Cadier en Keer en basisschool Klavertje Vier in Eys. Na de meivakantie bieden we op beide scholen onderwijs aan voor Oekraïense kinderen tussen de 6 en 11 jaar. Deze kinderen krijgen overigens een apart les/dagprogramma in een apart leslokaal met eigen onderwijzend personeel. Voor de huidige leerlingen verandert er dus niets in hun lesprogramma en docenten. Daarnaast volgen de oudere Oekraïense kinderen vaker online onderwijs in hun eigen taal.

Steunpunt Eijsden-Margraten: het centrale coördinatiepunt in onze gemeente

Er is nog steeds een tekort aan vrijwilligers. Met name aan mensen die af en toe eens met de auto vluchtelingen naar een supermarkt willen begeleiden. Dit geldt ook voor taalmaatjes.

Helpen? Tips? Ideeën?

Meldt dit vooral bij het gemeentelijke steunpunt Opvang Oekraïense Vluchtelingen. Op werkdagen te bereiken via T 043 458 84 88 of via het speciale formulier op onze website.

Bent u gastgezin?

Vangt u zelf Oekraïense vluchtelingen op, meld dit dan vooral bij ons gemeentelijke steunpunt. Zo houden wij overzicht en weten we waar we bijvoorbeeld ondersteuning kunnen bieden. Ook willen we zo (hulp)vragen inventariseren waar we oplossingen voor kunnen organiseren. Denk hierbij aan onderwijs, medische zorg, leefgeld en dergelijke.

Meer informatie: www.eijsden-margraten.nl/oekraine