Cursus Rots en Water: waar jongeren leren om voor zichzelf op te komen

Dinsdag 7 juni 2022

Tijdens de cursus leren jongeren uit de 1e en 2e klas van de middelbare school om voor zichzelf op te komen. Zij werken in de cursus Rots en Water aan het vergroten van:

 • sociale vaardigheden
 • weerbaarheid
 • samenwerking
 • zelfkennis
 • zelfreflectie
 • zelfvertrouwen

Tijdens de cursus gaan de jongeren spelenderwijs vooral dingen doen en ervaren. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve aanpak. Rots staat voor de kracht in jezelf en je eigen weg gaan. Water staat voor hoe je in verbinding staat met je omgeving. Door actief bezig te zijn hiermee ervaren jongeren direct het effect van hun houding en handelen. Met als doel het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen. Zoals bijvoorbeeld pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Praktische informatie

Jongeren die wonen in de gemeente Eijsden-Margraten kunnen gratis deelnemen aan de cursus Rots en Water. De cursus is in Margraten en bestaat uit 8 bijeenkomsten op donderdagmiddag na schooltijd.

 • Locatie: Gymzaal Margraten, President Kennedystraat 40, 6269 CB Margraten
 • Datums: 13 oktober, 20 oktober, 3 november, 10 november, 17 november, 24 november, 1 december en 8 december 2022.
 • Tijd: van 16.15 tot 17.15 uur. Inloop is vanaf 16.00 uur

Spel en fysieke oefeningen worden afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Als aanvulling daarop krijgen de jongeren opdrachten voor thuis.

Ouderavonden

Voor de ouders zijn er twee digitale ouderavonden. In deze bijeenkomsten krijgen ouders een beeld van wat het kind leert. En wordt uitgelegd hoe je als ouder je kind blijvend kunt helpen bij zijn/haar weerbaarheid. Ook de algemene ontwikkeling van jongeren in deze leeftijd en de vragen die daarbij horen komen aan bod.

Deze ouderavonden zijn verplicht. Daarom is het nodig dat minstens één van de ouders de Nederlandse taal voldoende beheerst om de bijeenkomst te kunnen volgen. Naast de twee ouderbijeenkomsten is er ook een telefonische intake en evaluatie.

 • Locatie: digitaal via Teams
 • Datums: maandag 17 oktober en maandag 21 november 2022
 • Tijd: van 19.00 tot 20.30 uur

Aanmelden

Stuur een e-mail aan rotsenwater@trajekt.nl o.v.v. ‘Rots en water Eijsden-Margraten VO’. Geef bij de aanmelding de volgende gegevens door:

 • Naam kind
 • School en klas
 • Leeftijd, postcode en woonplaats
 • E-mailadres en telefoonnummer van een ouder
 • Overige opmerkingen