Opvang 40 Oekraïense vluchtelingen in Rijckholt

Maandag 13 juni 2022

Van 1 juli t/m 31 december 2022 zullen Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden in het klooster Huize Immaculata in Rijckholt. Het achterste gebouwdeel van het klooster wordt momenteel door zorginstelling Wonen Plus verbouwd tot een woon-zorgcomplex met 18 individuele studio’s, 4 logeerkamers en gezamenlijke ruimten. Vanaf 1 januari 2023 komen hier 18 cliënten van Wonen Plus te wonen. Het gaat dan om mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek, die daarnaast ook behoefte hebben aan verzorging en verpleging door lichamelijke beperkingen.

Wonen Plus aanbod voor half jaar

Wonen Plus heeft het complex, dat eind juni a.s. opgeleverd wordt, voor een half jaar aangeboden aan de gemeente voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Onze gemeente heeft hiertoe, na overleg met de Veiligheidsregio, een huurovereenkomst met Wonen Plus gesloten. De kosten voor de huur van dit complex, in totaal zo’n €100.000 excl. Servicekosten, worden door de Rijksoverheid vergoed in het kader van de Regeling Opvang Oekraïne. Gebruik van het complex voor opvang vluchtelingen valt binnen de huidige bestemming en het complex voldoet aan de eisen ten aanzien van brandveiligheid.

Bijdragen aan voldoende opvangplekken

Onze gemeente wil met het tijdelijke gebruik van dit complex bijdragen aan het realiseren van voldoende opvangplekken voor vluchtelingen. Vanaf 1 juli t/m 31 december 2022 zullen in het complex maximaal 40 vluchtelingen (volwassenen en kinderen) opgevangen worden. 

De groep vluchtelingen die momenteel in Nederland is bestaat vooral uit moeders met kinderen (vaak met oma of tante erbij), oudere echtparen en alleenstaanden. In het complex in Rijckholt zullen we in de beschikbare studio’s zo mogelijk alleenstaanden of moeders met 1 of 2 kinderen per studiohuisvesten. Eventueel worden grotere gezinnen geplaatst, die dan de beschikking krijgen over een extra kamer naast de studio.

Gemeentelijke verantwoordelijkheid

De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van deze vluchtelingen en verzorgt samen met partners als Vluchtelingenwerk en Leger des Heils de benodigde begeleiding en ondersteuning op maat. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is in Eijsden-Margraten een Steunpunt Opvang Oekraïne ingericht, dat de dagelijkse opvang, begeleiding en ondersteuning regelt.

Met Wonen Plus is overeengekomen dat het complex in ieder geval op 31 december 2022 weer leeg opgeleverd wordt. Voor de vluchtelingen die we opvangen in Rijckholt zal dus zo nodig tijdig een alternatief opvangadres gevonden moeten worden. Met de Veiligheidsregio zijn afspraken gemaakt dat indien wij als gemeente deze alternatieve opvangadressen niet (allemaal) kunnen realiseren, de Veiligheidsregio garant staat voor herplaatsing. Hopelijk is dat niet nodig en is de oorlog tegen die tijd beëindigd zodat de Oekraïners weer veilig naar huis kunnen.

Informatiebijeenkomst inwoners van Rijckholt

Wonen Plus organiseert samen met de gemeente op 23 juni a.s. een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Rijckholt. Daar praten de organisatoren aanwezigen bij over de actuele plannen voor het nu verbouwde deel van het klooster. De inwoners van Rijckholt ontvangen een huis-aan-huis verspreide inwonersbrief voor deze bijeenkomst in het Koetshuis van kasteel Rijckholt.