Presentatie voorontwerp buurtgerichte aanpak Cadier en Keer

Maandag 13 juni 2022

In het project Buurtgerichte aanpak Cadier en Keer wordt de openbare ruimte in Cadier en Keer opnieuw ingericht.  Een groot gedeelte van Cadier en Keer is gebouwd in 1970-1980. In die tijd is ook het rioolsysteem aangelegd. Het riool en de verhardingen zijn aan vervanging toe. Dit is de aanleiding om naar de inrichting van het hele gebied te kijken.

Presentatie voorontwerp

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van de straten Cadier en Keer. Bewoners van deze straten zijn per brief uitgenodigd om het ontwerp te bekijken, vragen te stellen en feedback te geven.

Meer informatie

Meer informatie over de Buurtgerichte aanpak Cadier en Keer en de informatieavonden leest u op www.eijsden-margraten.nl/cadier-en-keer.