Huis kopen? Voorkom problemen en laat u goed informeren

Maandag 27 juni 2022

Als u een huis gaat kopen, is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Zo kunt u onaangename verrassingen en problemen voorkomen. Fenne Soons, juridisch medewerkster VVTH+, vertelt u meer:

Waar moet ik rekening mee houden?
Allereerst raad ik iedereen aan om het ter plaatse geldende bestemmingsplan goed te bekijken. Hierin zijn de bouwmogelijkheden bepaald en staat hoe de grond en de gebouwen gebruikt mogen worden.

Het is ook belangrijk om in gesprek te gaan met uw toekomstige buren. Stel uw buren op de hoogte van uw bouw- en verbouwplannen en vraag naar hun eventuele plannen.

Wat moet ik doen als ik wil (ver)bouwen?
Controleer via www.omgevingsloket.nl of u voor de geplande bouw of verbouwing een omgevingsvergunning nodig heeft. Verder is het belangrijk om bij de gemeente na te vragen of de al aanwezige bebouwing op het perceel legaal is.

Waar kan ik meer informatie krijgen?
Meer informatie leest u op www.eijsden-margraten.nl/bouwen-en-verbouwen. Heeft u toch nog vragen? Bel dan met het team VVTH+ (Veiligheid en openbare orde, Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Wij zijn dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 12:00 uur via 043-458 8488. Wij helpen u graag!