Vergaderingen van de raad op 5 en 12 juli 2022

Vrijdag 1 juli 2022

Op 5 juli om 19.00 uur vergadert de raad ter voorbereiding op de besluitvormende vergadering die 12 juli om 19.00 uur plaatsvindt. Beide vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het Huis van de burger. De besluitvormende vergadering van 12 juli is ook live te volgen. 

Op de agenda van de voorbereidende vergadering op 5 juli staan de volgende onderwerpen:

  • Jaarrekening 2021
  • Eerste Bestuursrapportage 2022

Op de agenda van de besluitvormende vergadering op 12 juli staan naast bovengenoemde onderwerpen ook nog:

  • Het raadsvoorstel over de Werkwijze vergaderen in Eijsden-Margraten
  • Het raadsvoorstel over het benoemen van burgerleden, commissieleden Planning en Control en leden van werkgroepen.

De agenda’s zijn ook te raadplegen op www.eijsden-margraten.nl of in de app Ibabs.

Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’

Spreekrecht

Burgers hebben het recht in te spreken in beide vergaderingen. Maar niet over besluiten waartegen bezwaar en beroep heeft open gestaan of open staat (zoals bestemmingsplannen en benoemingen). U kunt contact opnemen met de griffie over de mogelijkheden om in te spreken (griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan voor maandag 4 juli 09.00 uur voor de voorbereidende vergadering. En voor maandag 11 juli, 09.00 uur voor de besluitvormende vergadering.

Volg de raad!

De vergadering van 12 juli is ook te volgen via: www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

Contact met de raad

Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld een van de onderwerpen van de raadsvergadering? Op onze website, pagina ‘samenstelling gemeenteraad’ vindt u de contactgegevens van de raadsleden. U kunt ook een bericht sturen naar de hele gemeenteraad via gemeenteraad@eijsden-margraten.nl. Heeft u andere vragen over bijvoorbeeld de raad en raadsvergaderingen? Stuur dan een bericht naar griffie@eijsden-margraten.nl.