Oproep voor werkzoekende Oekraïners en/of statushouders

Maandag 4 juli 2022


Het zal u niet ontgaan zijn dat binnen de gemeente Eijsden-Margraten, naast statushouders, ook vluchtelingen uit Oekraïne wonen. Duidelijk is dat de opvang van deze nieuwkomers in dit voor hen onbekende land, gepaard gaat met veel onzekerheden en emoties. Ook moeten rondom elke opvang veel zaken geregeld worden.
Onder deze nieuwkomers zitten ook mensen die graag aan het werk willen. Werken biedt hen een gezonde manier om even los te komen van de dagelijkse zorgen, onzekerheden en beslommeringen.

Ongetwijfeld roept dit vragen op: ’spreekt men voldoende Nederlands of Engels ? Zo nee, hoe communiceren we met elkaar ?, Wat gebeurt er als men ziek wordt? Helaas kunnen we deze vragen nog niet allemaal  beantwoorden. Wat echter wel duidelijk is, is dat de nieuwkomers die kunnen en willen werken dit wettelijk mogen. Hiervoor zijn of worden de basiszaken voor geregeld. Denk aan BSN, rekeningnummer, verzekering. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt liggen hier dus voldoende kansen.
Wij roepen daarom lokale ondernemers op om kenbaar te maken of ze jobs hebben. Werk dat gedaan kan worden door statushouders of gasten uit Oekraïne. Al dan niet tijdelijk en al dan niet seizoensgebonden. Want, hoe fijn is het als we nieuwkomers niet alleen onderdak bieden binnen onze mooie gemeente? Een gezonde dag invulling en financiële zekerheid, zolang men in Nederland verblijft?

Daarom ditmaal 3 vragen aan Rik Blokland, coördinator Steunpunt Oekraïne

Werkgevers krijgen moeilijk personeel, toch?

Deze vraag stelt met ons regelmatig. In sommige sectoren kunnen we met de mensen uit Oekraïne heel goed werken. We krijgen dan mogelijke werkgevers het signaal dat ze vacatures hebben. Ze geven ons dan door wat ze precies zoeken en wij brengen hen dan in contact met werkzoekende Oekraïners en/of statushouders. Vaak is daar dan een match.

Zoeken veel Oekraïners en statushouders werk? 

Ja toch wel. Het kan zijn dat er gewoon geen match mogelijk is, meestal vanwege de taal. Echter, zijn er vaker wel andere mogelijkheden die wij dan kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld doordat wij dan een van onze andere werkzoekende cliënten aanbieden.

Kunnen werkgevers zich melden als ze werkplekken hebben?

Jazeker. Graag zelfs. Dit kunnen ze doen via het steunpunt Oekraïne (info@eijsden-margraten.nl)