Merel Paardekooper over de cursus Rots en Water voor jongeren

Maandag 11 juli 2022

Voor jongeren uit de 1e en 2e klas van de middelbare school organiseert Trajekt de cursus Rots en Water. Daarin leren zij spelenderwijs en via ervaringsleren om beter voor zichzelf op te komen. Rots staat voor de kracht in jezelf en je eigen weg gaan. Water staat voor hoe je in verbinding staat met je omgeving. Merel Paardekooper, trainer van de cursus, vertelt ons meer:

Wat leren de jongeren precies?

“Samen werken we aan sociale vaardigheden, weerbaarheid, grenzen, samenwerking, zelfkennis, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Het doel daarbij is om jongeren handvaten mee te geven hoe zij willen omgaan met bepaalde situaties (rots vs. water). Zoals bijvoorbeeld pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

Hoe pak je dat aan?

“We wisselen spel en fysieke oefeningen af met bijvoorbeeld kringgesprekken en ontspanning. Door actief bezig te zijn ervaren jongeren direct de invloed van hun houding en handelen.”

Wanneer start de cursus?

“De cursus start op 13 oktober in Margraten. Er zijn 8 bijeenkomsten op woensdagmiddag na schooltijd. Jongeren uit Eijsden-Margraten kunnen gratis deelnemen. Meer informatie en aanmelden doe je via: www.eijsden-margraten.nl/rotsenwater.”