Hoe wilt u geïnformeerd worden bij een watercrisis?

Maandag 25 juli 2022

In tijden van een crisis is informatie belangrijk, maar hoe wilt u geïnformeerd worden bij bijvoorbeeld hoogwater? Om een antwoord op deze vraag te krijgen heeft Waterschap Limburg u nodig.

Er is een klankbordgroep opgericht, genaamd de Waterraad, die zich hiermee bezig gaat houden. Samen gaan we het gesprek aan over vormen van risicocommunicatie, Waterbeeld Limburg en de waterstandenapp.

Lijkt het u interessant om hieraan deel te nemen? Meld u vandaag nog aan door een mail te sturen naar waterraad@waterschaplimburg.nl.