Geef uw mening over het nieuwe beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland

Donderdag 29 september 2022

Op 29 september 2022 is het nieuwe beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland beschikbaar gesteld voor inspraak.

De samenwerking Maastricht-Heuvelland op het gebied van maatschappelijke ondersteuning bestaat uit de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Inwoners, adviesorganen en andere belanghebbenden uit deze gemeenten kunnen nu hun mening geven over het nieuwe beleidsplan.

Waar gaat het Wmo-beleid over?

Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft daarvoor maatschappelijke ondersteuning thuis via de Wmo. In het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland worden de gezamenlijke opgaven en beoogde resultaten vastgelegd. Het 'beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland 2023-2026' volgt de 'Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022' op.

Uw mening telt

U kunt van 29 september tot en met 9 november 2022 uw reactie geven op het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026. U dient daarvoor het inspraakformulier te gebruiken. Zo ontvangen we alle reacties op dezelfde manier. En kunnen de gemeenteraden en colleges deze overzichtelijk ontvangen en beoordelen.  

Het concept beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland en het inspraakformulier vindt u hier:

Het concept beleidsplan ligt tevens ter inzage in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te Margraten. Ook het inspraakformulier kunt u in het gemeentehuis ophalen.