Alle kinderen moeten mee kunnen doen!

Maandag 3 oktober 2022

Elk kind moet kunnen meedoen met leeftijdgenootjes, maar niet elke ouder kan dit betalen. Onze beleidsmedewerker Sociale Zekerheid, Diana Hermans, vertelt ons meer over het kindpakket:

Wat is het kindpakket?

“Kinderen mogen niet de dupe zijn van de financiële situatie van hun ouders, ze moeten gewoon mee kunnen doen. Daarom is er het kindpakket. Ouders, verzorgers en professionals kunnen vergoedingen aanvragen voor school, sport, cultuur, vrije tijd of andere dingen die belangrijk zijn voor kinderen. Zoals het vieren van een verjaardag, een fiets of bijles.”

Wanneer kom je ervoor in aanmerking?

“Het kindpakket is bedoeld voor gezinnen met een minimuminkomen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Bij de Stichting Leergeld kunnen ouders een aanvraag indienen. Leergeld kijkt naar de behoefte van alle kinderen in het gezin en regelt wat mogelijk is.”

Hoe dien je een aanvraag in?

“Op onze website www.eijsden-margraten.nl/kindpakket is alle informatie over het kindpakket te vinden.”